یک مقام تاجیک: کشور‌های منطقه به همکاری و تبادل نظر نیاز دارند
در گفتگو با دانشجو؛
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان گفت: همایش‌هایی همانند مجمع گفتگوی تهران می‌تواند کمک کند تا جمهوری تاجیکستان سطح روابط خود با دیگر کشور‌ها را تقویت کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار