امروز باید با استفاده از ابزار روز و رسانه به ترویج دین بپردازیم
حجت الاسلام صافی:
استاد حوزه علمیه قم گفت: امروز باید نگاه ما به تبلیغ به عنوان یک فن و صنعت باشد و با استفاده از ابزار روز و رسانه به ترویج دین بپردازیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار