نمایندگان امضای استیضاح وزیر بهداشت را پس گرفتند
نجف آبادی در گفتگو با«دانشجو»:
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه وزارت بهداشت در حال انجام است، گفت: نمایندگان امضا کنتده استیضاح با اطلاع از خدمات وزارت بهداشت، امضای استیضاح وزیر بهداشت را پس گرفتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار