میان وظایف وزارت فرهنگ با بودجه نسبت منطقی وجود ندارد
اسماعیلی مطرح کرد؛
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: بین مطالبات، مأموریت‌ها و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بودجه نسبت منطقی وجود ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار