وزارت بهداشت آمادگی مقابله با هرگونه موج احتمالی کرونا را دارد
سخنگوی وزارت بهداشت:
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت موارد بیماری، شرایط کلی استان‌ها و بیمارستان‌ها را تحت رصد داشته و آمادگی مقابله با هر گونه موج احتمالی کرونا را دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار