وزیر علوم: رئیس دانشگاه بودن کار سختی است / دائماً در حال تزریق نکات منفی هستیم
وزیر علوم گفت: رئیس دانشگاه بودن کار سختی است چرا که حواسش باید به هزینه کرد‌ها باشد و از سویی دیگر باید در عرصه فرهنگی نیز تشکل‌های مختلف را بفهمد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار