سفیر ایتالیا به وزارت امور خارجه احضار شد
در پی اقدامات مداخله‌جویانه؛
سفیر ایتالیا در تهران امروز به وزارت خارجه احضار شد و در این دیدار مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به تداوم اقدامات مداخله‌جویانه برخی مقام‌های ایتالیایی در امور داخلی کشورمان به وی ابلاغ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار