دستاورد‌های این ۱۶ ماه با کل آن ۸ سال برابری می‌کند
حامیان سیاسی دولت قبل نظیر محسن هاشمی، در ۱۶ ماه دولت رئیسی مطالباتی را مطرح می‌کنند که در هشت سال قبل، حتی به آن اشاره هم نمی‌کردند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار