مدارس تهران فردا و پس‌فردا «غیرحضوری» شدند/ برگزاری امتحانات نهایی طبق برنامه
درپی آلودگی شدید هوای پایتخت، آموزش در همه مدارس شهر تهران در روز یکشنبه و دوشنبه (۱۱ و ۱۲) دیماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار