گره‌گشایی کاذب از آلودگی هوا
یادداشت دانشجویی
باید واقع بین باشیم. بحران آلودگی هوا، مسئله امروز و دیروز نیست که با تعطیلی موقتی مدارس و برخی مراکز بشود جلوی آسیب هایش را گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار