شیب مهاجرت پزشکان رو به افزایش است
رئیس سازمان نظام پزشکی:
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، خروج پزشکان از کشور را خسارت‌بار دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار