سواحل مکران استراتژیک‌ترین راه‌های آبی جهان است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان گفت: سواحل مکران در منطقه سیستان و بلوچستان یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین راه‌های آبی جهان به عنوان گلوگاه دریایی اتصال تجارت شمال _ جنوب به شمار می‌رود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار