مازندران دچار تنش آبی شده است
مدیرعامل آبفای مازندران گفت: در حال حاضر ۲۰ شهر و ۲۱۳ روستای استان دچار تنش آبی هستند و باید برای تامین منابع مورد نیاز برنامه ریزی شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار