تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دانشگاه غالب هرات منعقد شد
در مراسمی؛
تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دانشگاه غالب هرات با هدف بهره مندی از امکانات دانشگاه‌های خراسان شمالی در افغانستان منعقد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار