«بچه‌زرنگ» مشهدی‌ها سروقت میرغضب فاطمیون رفت
ک بیت شعر واسطه دوستی دو شهید می‌شود. یکی از آن‌ها زودتر شهید می‌شود،‌ اما رضا سنجرانی سفارش می‌کند اگر شهید شد،‌ زیر عکس‌های اشتراکی‌اش با حسن بنویسند: عاشقان بی‌کفن‌ها با کفن بیگانه‌‌اند/ روی جسم پاره ما بوریا باید کشید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار