تحقیق مجلس نمایندگان آمریکا درباره عملکرد دولت بایدن
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا به تحقیق درباره عملکرد دولت بایدن رای دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار