دستگاه دیپلماسی پاسخی در خور به اقدام دولت فرانسه دهد
بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام:
بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام در خصوص هتک حرمت نشریه شارلی ابدو به مقام مرجعیت بیانیه‌ای صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار