بنیاد مستضعفان زمین به آموزش و پرورش واگذار می‌کند
رئیس بنیاد مستضعفان:
فتاح گفت: بنیاد مستضعفان زمین‌های مدارس در اختیارش را به آموزش و پرورش واگذار می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار