ساز و کار فعلی مرتبط با عفاف و حجاب پاسخگو نیست / باید روش اقناعی جایگزین شود
منتظری در گفتگو با دانشجو:
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین و ساز و کار موجود مرتبط با موضوع عفاف و حجاب، پاسخگو نیست به همین دلیل در بعد فرهنگی باید تقویت شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار