تبدیل نوسانات دما به انرژی پاک با نانوذرات
کاتالیزور‌های پیروالکتریک (پیروکاتالیست) می‌تواند نوسانات دمای محیطی را به انرژی شیمیایی تمیز مانند هیدروژن تبدیل کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار