قوه قضاییه و سازمان تعزیرات باید تأخیر در اجرای احکام را برطرف کنند
رئیس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه گفت: نتیجه همه اقدامات و زحمات در به سرانجام رسیدن یک پرونده در بخش اجرای احکام، متبلور است؛ بنابراین قوه قضاییه و سازمان تعزیرات باید تأخیر در اجرای احکام را رفع کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار