کنعانی: نام خلیج فارس برای این پهنه آبی واقعیت تاریخی و همیشگی است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره به کار بردن نام جعلی برای خلیج فارس گفت: «خلیج فارس از هزاران سال پیش در اسناد، نقشه‌ها، سفرنامه‌ها و متون کهن به همین نام بوده و تا ابد به همین نام باقی خواهد ماند.»
ارسال نظرات
آخرین اخبار