معرفی ۱۵۰ مدیر به دلیل ترک فعل به مراجع قضایی و انضباطی
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خبرداد؛
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از معرفی بیش از ۱۵۰ مدیر به دلیل ترک فعل به مراجع قضایی و انضباطی طی یک سال گذشته خبرداد و تاکید کرد؛ این سازمان به جد پیگیر شناسایی مدیران کم کار است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار