دبیر جدید قرارگاه شهید احمدی روشن استان زنجان معرفی شد
علیرضا جراحی به عنوان دبیر جدید قرارگاه شهید احمدی روشن استان زنجان معرفی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار