برنامه دانشگاه تهران برای ورود فلسفه مضاف به رشته‌های دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران اعلام کرد
رئیس دانشگاه تهران گفت: به تعداد شاخه‌های علمی که وجود دارد، فلسفه می‌تواند به عنوان نقش ترکیبی، با استفاده از روش عقلانی یا تاریخی به‌صورت فرانگرانه به تحلیل یا توصیف مضاف‌الیه خود که همانا رشته تخصصی علمی است، بپردازد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار