برگزاری مراسم اعتکاف دانشجویی با رویکرد جهاد تبیین
مساجد دانشگاه های قم امسال میزبان دانشگاهیان معتکف با رویکرد جهاد تبیین خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار