امحای ۸۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در بوشهر
با ورود بازرسی استان بوشهر انجام شد
بازرس کل استان بوشهر از تعیین تکلیف کالای قاچاق به ارزش ۸۱ میلیارد ریال در این استان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار