تخفیف گازی رئیس جمهور شامل چه مشترکانی می‌شود؟ / با بهینه‌سازی مصرف خداحافظی کنیم؟
گزارش |
رئیس جمهور در تصمیمی قابل تامل روز گذشته تخفیف ۷۰ درصدی روی قبوض گاز مشترکان پر مصرف اعمال کرد؛ موضوعی که به معنای توقف کامل مرحله دوم پلکانی کردن تعرفه گاز است و از سوی دیگر دورنمای کلان ایده بهینه سازی مصرف انرژی در کشورمان را با تردید رو به رو می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار