گره‌گشایی از پرونده کثیرالشاکی رامک خودرو با پرداخت ۴۴ میلیارد تومانی در حق شکات و مالباختگان
رئیس کل دادگستری استان تهران از پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به شکات و مالباختگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به رامک‌خودرو خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار