مرکز آموزش‌های کاربردی در پارک علم و فناوری البرز راه‌اندازی می‌شود
مرکز آموزش‌های کاربردی با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان و فناور در پارک علم و فناوری البرز راه اندازی می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار