آقای رئیسی؛ فرایند دولت برای مولدسازی اموال راکد توهین به قوانین جمهوری اسلامی است
انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:
انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور فرایند دولت برای مولدسازی اموال راکد را توهین به قوانین جمهوری اسلامی دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار