فروش ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی گیشه سینما‌ها در سه روز
فروش گیشه سینما‌های ایران در سه روز تعطیلی هفته پیش رکوردی تازه ثبت کرد و به رقم ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار