نشانه جدید از ناتوانی و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا
دولت آمریکا برای هیچ‌کس، حتی گروه‌ها و محافل برانداز هم قابل اعتماد نیست.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار