کار محیط بانان برابر با نیرو‌های مسلح است، ولی ردیف استخدامی آن‌ها کارمندی است/ نیروی محیط بان کم داریم
محبت خانی در گفتگو با دانشجو؛
مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: موجودی محیط بان ما نزدیک به ۴ هزارنفر است که این عدد طبق چارت سازمانی محیط زیست باید نزدیک به ۸ هزارنفر باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار