دولت مولدسازی را برای کسری بودجه می‌خواهد
نماینده مردم تهران:
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر دولت درباره مولدسازی با عدد صحبت می‌کند؛ یعنی مولدسازی را تنها برای حل مشکل کسری بودجه می‌خواهد.»
ارسال نظرات
آخرین اخبار