میکروسکوپ تداخل بازتاب اپراندو برای مطالعه باتری‌ها ساخته شد
میکروسکوپ جدیدی برای طراحی باتری‌های با کارایی بالا توسعه یافته است. میکروسکوپ تداخل بازتاب اپراندو اطلاعات جالب توجهی در زمان واقعی از دینامیک الکترولیت بین فاز ارائه می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار