دوجلد دیگر به «راهنمای اندیشه‌ورزان» اضافه شد
توسط نشر نو؛
دو عنوان دیگر از مجموعه «راهنمای اندیشه‌ورزان» نوشته ریچارد پُل و لیندا اِلدر با ترجمه محمدرضا سلیمی و ویرایش مهدی خسروانی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار