برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینی و استارت آپ ایثارگران/بازگشت ۱۰۰۰ نخبه به کشور
محمدی و شهابی در نشست خبری:
مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران از برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینی، نخستین کنفرانس ملی کار آفرینی و اولین استارت آپ ویکند ایثارگران خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار