شرایط قابل قبول هوای پایتخت
شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد:
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۱ یعنی در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار