تمامی نهادهای دانشجویی باید بر اساس قانون فعالیت کنند/ شوراهای صنفی اجازه فعالیت سیاسی ندارند
شیراوژن:
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تمامی نهادهای دانشجویی فعال در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، باید بر اساس قانون فعالیت کرده و با برنامه‌ریزی مناسب، باعث ارتقاء خدمات فرهنگی و دانشجویی شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار