شورای عالی جهادسازندگی در حال ساختارسازی است/ حرکت‌های جهادی در بسیج دانشجویی با رشد علم و فن‌آوری همراه بوده
موسویان در گفتگو با دانشجو:
عضو شورای عالی جهادسازندگی گفت: شورای عالی جهادسازندگی در حال ساختارسازی است و کم کم خبر‌هایی از آن می‌شنویم؛ البته ۲۰ روزی باید به ما مهلت بدهید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار