«هنر مانوی در مجموعه‌های برلین» به ایران رسید
توسط موسسه متن فرهنگستان هنر؛
«هنر مانوی در مجموعه‌های برلین» با پژوهش سوزانا گولاچی و ترجمه سونیا میرزایی توسط موسسه متن فرهنگستان هنر منتشر و راهی بازار نشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار