راه‌اندازی دانشکده کشاورزی در استان قم و اشتغال‌زایی برای دانشجویان
عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: راه‌اندازی دانشکده‌ای تحت عنوان دانشکده کشاورزی در دانشگاه‌های استان قم سبب اشتغال‌زایی برای دانشجویان رشته‌های زیست شناسی خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار