دیدار والدین فعال انجمن اولیا و مربیان با وزیر آموزش و پرورش
توجه به شبکه سازی مردمی، کم شدن انگیزه معلمان برای اجرای شیوه‌های نوین آموزشی، مشارکت خانواده‌ها در سیاست گذاری مدرسه از جمله دغدغه‌های والدین در نشست با وزیر آموزش و پرورش بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار