اعضا شورای شهر بندرعباس هرچه زودتر به روال تعامل برگردند / دعواهای شورایی را در صحن پارلمان شهری حل و فصل کنید
طی بیانیه‌ای مطرح شد
مجمع مطالبه‌گران شهرستان بندرعباس با انتشار بیانیه‌ای بر تمرکز نمایندگان مردم در این پارلمان شهری در جهت پیشرفت و آبادانی تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار