تغییر ذائقه مردم در استفاده از اپلیکشین «تهران من» به جای تلفن
برگزاری کلاس‌های آموزشی ۱۳۷ پلاس در سطح منطقه ۱۲:
شهردار منطقه ۱۲ از برگزاری ۱۸ کلاس آموزشی ۱۳۷ پلاس در سطح این منطقه با محوریت تغییر ذائقه مردم در ثبت پیام از طریق اپلیکشین تهران من به جای تلفن ۱۳۷ خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار