قرارگاه اشتغال راه اندازی شود/ طرح ویژه حمایت از کارفرمایان
وزیر تعاون:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشتغال را رمز عبور از وابستگی داست و گفت: برای توسعه اشتغال باید قرارگاه اشتغال راه اندازی کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار