نخستین مرکز تلفیق دانش و صنعت کشور در پارک علم و فناوری استان البرز افتتاح شد
نخستین مرکز توسعه و تولید قراردادی ایران با عنوان محل تلفیق دانش و صنعت با حضور معاون علمی، و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در پارک علم و فناوری البرز جهاد دانشگاهی به بهره‌برداری رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار