بانک مرکزی اسامی بدهکاران ارزی را منتشر کند/ عرضه ارز از تقاضا جلوتر است
در گفت‌وگو با دانشجو مطرح شد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اسامی بدهکاران ارزی باید منتشر شود، گفت: بانک مرکزی باید از تمام ابزارهای خود برای الزام صادرکنندگان جهت بازگشت ارز به کشور استفاده کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار