تاکید ویژه بر بررسی تامین مالی پروژه آزادراه شمالی کرج/ سازمان بازرسی چشم بینای نظام برای انعکاس مشکلات
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی مطرح کرد
محمدمهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، در جریان سفر دکتر خدائیان به استان البرز، از کارگاه احداث آزادراه شمالی کرج بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت تکمیل آن قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار